Gigahost Support

Vi håber at du kan finde dit svar her. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

Mozilla Thunderbird

October 20th, 2007 | Tags: , , | 12

Denne guide forudsætter version 1 og 2 af Thunderbird.

Benytter du Thunderbird 3, skal du i stedet følge vores Thunderbird 3 guide.

Mozilla Thunderbird er en gratis mail klient som kan downloades her. Når du først starter Thunderbird bliver du spurgt om at lave en ny email konto.

Opret ny mail konto

Log først på kontrolcenteret og opret en ny mail adresse under “Mail”. Åbn derefter Thunderbird, og klik på Tools, derefter Account settings, og til sidst Add account. Vælg at oprette en mail adresse, udfyldnavn og email adressen (den du har oprettet i kontrolcenteret) og klik Next.

Server opsætning

Udfyld de to felter som vist på billedet. Gigahost anbefaler brug af IMAP. Serveren til indgående post hedder imap.gigahost.dk. Udfyld brugernavn og password. Brugernavnet er hele din e-mail-adresse, fx example@gigahost.dk, og tryk Next. Giv email kontoen et navn, og tryk Next.

SMTP opsætning

Når du har oprettet en konto, klik på Tools og derefter Account settings. Klik på “Outgoing Servers (SMTP)” i venstre side, og sæt serveradressen til smtp.gigahost.dk og port til 587. Til sidst, vælg “TLS, if available”, som vist på billedet nedenunder.

OBS!

Flere operatører spærrer for en masse porte, deriblandt 587. Det resulterer i at man godt kan hente sin post, men ikke afsende. Emailen vil bare lande i udbakken men kommer ikke videre. Tryk her for at læse mere om SMTP opsætning.

Skriv til vores support

You must be logged in to post a comment.